Beëindiging van Blok-Huisbeheer

Beëindiging werkzaamheden Blok-Huisbeheer

Mevrouw Annejuul Blok-Bense heeft besloten om de bedrijfsactiviteiten van Blok-Huisbeheer te Wageningen na 30 jaar te zullen beëindigen in de loop van 2018. Zij is hierover in persoonlijk contact getreden met alle zakelijke relaties afzonderlijk, met name eigenaren van woningen in beheer, om een en ander toe te lichten en om haar beheer- en bemiddelingstaken in 2018 ordelijk weer terug over te dragen.


Opvolging van Blok-Huisbeheer

De activiteiten van beheer en bemiddeling van Blok-Huisbeheer worden voortgezet c.q. opgevolgd door ‘t Mauritshuis Verhuurmakelaars te Oosterbeek, e.e.a. onderhevig aan de door hen gehanteerde voorwaarden behorende bij hun bedrijfsmodel. ’t Mauritshuis Verhuurmakelaars is een kantoor met veel ervaring op dit specifieke terrein waardoor uw belangen op een goede wijze kunnen worden behartigd. Zij zijn aangesloten bij brancheorganisatie VBO Makelaar. U kunt hen bereiken op het telefoonnummer 026-4464300, email: verhuur@mauritshuis.info


Blok
Blok-Huisbeheer Wageningen
Mauritshuis
’t Mauritshuis Oosterbeek